Seminar za samostalnu tranziciju nove ISO 9001:2015

U Rujnu je objavljena nova norma ISO 9001:2015. Odmak od mjesec dana, dovoljno je vremena za prikupljanje iskustva i znanja kako bi Vam se prezentirale ključne smjernice kako da revidirane zahtjeve samostalno primijenite na Vašem vlastitom sustavu.

Cilj seminara je objasniti sve razlike u zahtjevima norme.
Prvi dan – nova struktura norme 9001 kroz zahtjeve, što je promijenjeno.
Drugi dan – sustavni pristup rizicima i prilikama, kako upravljati rizicima i prilikama, te praktična primjena, kako se organizirati i što treba učiniti.

Dva dana seminara su nužna kako bi se usvojila terminologija i razmišljanje temeljeno na rizicima i znanje za samostalnu primjenu u organizaciji.

Tranzicijski period postojećeg certifikata je tri godine i promjene ovih razmjera treba dobro i temeljito pripremiti. Konkurentska je prednost tranziciju obaviti među prvima, naročito ako time podižete osviještenost o svim zinteresiranim stranama, te iz toga razvijete nove mogućnosti za poslovne prilike.

Uz neizmjernu želju da Vam pružim korisne i praktične savjete kako bi sami uspješno proveli tranziciju Vaših sustava, pozvani ste na seminar.

Izvođenje seminara planira se prema Vašim zahtjevima.
Trajanje je od 9-14 sati.
Cijena 2.100 kn+pdv, za dva dana po osobi, za dvije ili više osoba iz iste tvrtke odobravamo 10 % popusta. Uplata kotizacije po ponudi.
U cijenu su uljučeni materijali za rad.

Prijave se zaprimaju na e-mail: info@marinorm.hr ili na telefon 091 688 4893. Po zaprimljenoj prijavi izrađuje se ponuda.
Kontakt osoba Marijana Staneković.

Marinorm d.o.o.
Franje Galinca 1c
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH.

ZATRAŽITE PONUDU.