O nama

Marinorm d.o.o. je tvrtka za savjetovanje i usluge.
Marijana Staneković

Direktorica
Sveučilišna specijalistica Upravljanja kvalitetom, Diplomirana inženjerka prehrambene tehnologije.

Dugogodišnje radno iskustvo bavljenjem sustavima upravljanjem prema ISO normama potvrđuje primjenu stečenih kompetencija.

Stručne kompetencije
Certifikat za internog ISO 9001:2000 «Orchard» UK iz 2001.
Certifikat za Lead auditora ISO 9000:2000 «Lloyd» iz 2005.
Certifikat za internog ISO 14001 «Lloyd» iz 2006.
Potvrda o uspješno završenom tečaju o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove, 2006.
Certifikat za Lead auditora EMS / ISO 14001 «SGS» iz 2011.
Certifikat za Lead auditora ISO 22000:2005 DQS iz 2013.
Certifikat za HACCP/ISO 22000 auditora SGS iz 2014.
Certifikat za FSSC 22000 auditora DNV iz 2015.
Certifikati za tranziciju normi ISO 9001:2015 i 14001:2015 iz 2015.
Ukupno provedeno više stotina certifikacijskih i nadzornih audita (za certifikacijske kuće) prema ISO normama, zajedno sa brojnim konzultacijama i edukacijama.


Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.