Usluge

Savjetovanje u svezi sustava upravljanja prema ISo i ostalim standardima

Implementacija

Nadzor

Osposobljavanje korisnika ISO i ostalih sustava

Organizacija seminara i kongresa

Pružanje usluga informacijskog društva

Promidžba

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.