Usluge

Certifikacijske i edukacijske usluge sustava upravljanja


Organizacija seminara, konferencija i kongresa - on-line i on-site seminari


Pružanje usluga informacijskog društva - prodaja softwarea


Promidžba

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.