ISF white© Employee respect

ISF white© - Employee respect, za tvrtke koje brinu

Imate poteškoća s pronalaženjem najboljih zaposlenika, samo ih želite zadržati ili želite njihove najbolje rezultate?
ISF white© je certifikacijski znak koji pomaže.

ISF white© tvrtke nude izvrsne radne uvjete, jasno definirane zadatke i organizacijsku strukturu.

ISF white© tvrtke nude individualni pristup svakom zaposlenom kao čovjeku, a ne samo resursu, s motivacijskim i korisnim okruženjem, stalnim mogućnostima za rast kompetencija.

Kad zaposlenici trebaju više od plaće, neki oblik pomoći u određenim životnim situacijama, tvrtka ISF white© certificirana tvrtka je tu.

Certificirajte se prema ISF white© i pokažite poštovanje prema svojim zaposlenicima, a oni će biti vaša snaga.


Pridružite se našem elitnom društvu najboljih u 4 koraka na info@marinorm.hr :
1. PRIJAVA
2. ISF white Employee respect certifikacijski postupak
3. PROCJENA
4. DODJELA CERTIFIKATA

UVJETI CERTIFIKACIJSKOG POSTUPKA ISF white© - Employee respect - Certifikat Najbolji poslodavac!

Želite pronaći i zadržati najbolje zaposlenike? Kako utvrditi prioritete zaposlenika? Kako postići veće zadovoljstvo zaposlenika? Kako uspostaviti beneficijsku politiku? Kako se brendirati kao poslodavac? Gdje promovirati izvrstan odnos prema zaposlenima?
Na ova i mnoga druga pitanja koja utječu na kvalitetu odnosa poslodavac zaposlenik nalazimo rješenje u sklopu ISF white© Employee respect certifikacijskog postupka.

ISF white© certificirani poslodavac nudi odlične radne uvjete, jasno utvrđene radne zadatke i organizacijsku strukturu.
ISF white© certificirani poslodavac nudi individualni pristup svakom zaposleniku kao čovjeku, ne samo kao resursu, u motivirajućem i beneficijskom okruženju sa stalnim prilikama za rast i razvoj novih vještina.

ŠTO DAJE ISF white© Employee respect certifikacija:
1. Bolja osviještenost uprave o važnosti upravljanja ljudskim resursima i to kroz:
- Fokus na promjene i donošenje i provođenje smjernica
- Sudjelovanje svih članova uprave u donošenju smjernica za poboljšanje
- Objava smjernica zaposlenima
- Donošenje/poboljšanje organizacijske sheme
2. Bolje politika zapošljavanja i to kroz:
- Utvrđivanje potreba za zapošljavanjem
- Poticanje interne prilike za zapošljavanje i napredovanje
- Bolja procjena kandidata za zapošljavanje
- Pristupanje zapošljavanju osjetljivih skupina ljudi
- Postupanje i odgovaranje na prijave za zaposlenje
- Jasno utvrđeni postupak ugovaranja radnog odnosa kroz slijedeće dokumente:
o Priručnik o zaposlenju
o Politika radnog vremena
o Pauze i stanke
o Plaćeni i neplaćeni dopusti
o Godišnji odmori
o Bolovanja
o Praćenje radne učinkovitosti
o Dress code
o Poslovni darovi
o Zabrana natjecanja
o Zaštita tajnosti podataka
o Disciplinske mjere
o Opomene o lošoj izvedbi zaposlenika
o Preporuke za zaposlenike u odlasku
o Postupak raskida ugovora o radu
- Zaposlenici kao ambasadori organizacije
- Pristup osobnom kartonu
3. Bolje prepoznavanje benefita za zaposlene kroz:
- Sustav nagrađivanja
- Paketi beneficija (djeca, zdravlje, godišnji odmori)
- Godišnjice rada, jubilarne nagrade
- Priznanja za iznimni doprinos organizaciji
- Planiranje mirovine
4. Bolji odnos zaposlenika prema imovini organizacije kroz:
- Politika o društvenim mrežama
- Elektronička komunikacija, Internet politika
- Korištenje mobitela, prijenosnih računala, vozila, službenih kartica, strojeva i ostale opreme
- Reprezentacija
- Sankcije u slučaju zloporabe materijalne i nematerijalne imovine
5. Jasno odrediti konzumaciju na radnom mjestu, osvješćivanje zaposlenika:
- Odnos prema alkoholu
- Pušenje
- Droge
- Hrana i piće
6. Bolje razumijevanje uvjeta zaštite na radu, osvješćivanje zaposlenika:
- Testiranje na alkohol i droge
- Uvjeti zaštite na radu
- Zaštita osobnog identiteta (bolesti, spolno opredjeljenje)
7. Bolja politika plaća kroz:
- Sustav određivanja platnih razreda
- Stimulacija i destimulacija prema radnom učinku
- Samoprocjena i planiranje ciljeva
8. Bolja interna komunikacija kroz:
- Način izvještavanja
- Sastanci
- Politika otvorenih vrata
- Team building
- Interventna komunikacija
- Pomoć kod stresnih situacija
- Ocjena zadovoljstva zaposlenika
9. Sprječavanje zlostavljanja na radnom mjestu kroz:
- Odnos prema oblicima zlostavljanja (seksualno, mobbing, ucjene)
- Zaštita zviždača
- Potkupljivanje
- Istraživanje zlostavljanja
- Sankcije
10. Inspekcijski nalazi, postupanje i planiranje:
- Izvanredne situacije

ŠTO SE DOBIVA ISF white© Employee respect certifikacijom:
1. Brendiranje organizacije – dobivanje certifikata ISF white© Employee respect Najbolji poslodavac u kategoriji gospodarske grane prema NACE klasifikaciji.
2. Poboljšanje politike upravljanja ljudskim resursima –kroz smjernice standarda.
3. Bolja transparentnost i kontrola radne učinkovitosti – stimulacija, destimulacija, edukacije
4. Veće zadovoljstvo zaposlenika – više benefita, bolji radni uvjeti, bolja interna klima.
5. Sudjelovanje u odabiru najboljeg poslodavca godine u kategoriji broj zaposlenih, i dodjeli priznanja.
6. Predstavljanje benefita tražiteljima zaposlenja i privlačenje najboljih zaposlenika.
7. Promocija svih certificiranih poslodavaca u certifikacijskom periodu u suradnji s portalima za zapošljavanje i društvene mreže.

CERTIFIKACIJSKI TIJEK:
1. Prihvaćanjem ponude postupak certifikacije započinje prijavom preko linka.
2. Po procjeni informacija iz prijave određuje se datum audita i obavlja se audit klijenta u odjelu za ljudske resurse ili u upravi ukoliko odjel nije formiran.
3. Ispunjenjem kriterija na auditu izdaje se rješenje za certifikaciju.
4. Obradom rješenja u bazi, izdaje se certifikat s ročnošću od godinu dana od datuma izdavanja.

REZULTAT ISF white© Employee respect certifikacije:
Potpuno uređen proces upravljanja ljudskim resursima, društveno priznati status Najboljeg poslodavca, zadovoljni zaposleni, veći radni učinak i produktivnost, bolji poslovni rezultati.
Nema odličnog poslovnog rezultata bez odličnih poslodavaca. Mi prepoznajemo takve i certificiramo ih.


Sva prava ISF certifikacijskih shema su zadržana.

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.