Sedam prednosti ISO sustava za male poduzetnike

Cijeli članak u originalu možete pročitati na http://www.womeninadria.com/iso-sustav-za-male-poduzetnike/

Ovdje ga prenosimo u cjelosti.

Malim poduzetnicima danas treba svaka dobrodošla pomoć u pozicioniranju na tržištu. Odličan alat u izgradnji vlastitog brenda je ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom. Za male tvrtke važno je da organizacijski dokažu spremnost ispuniti sve zahtjeve koje kupac stavlja pred njih. Konkurentska prednost se očituje upravo u malom broju zaposlenih na način da se mogu prilagoditi skoro svim zahtjevima koje kupac stavlja pred njih. Organiziranost malog sustava stvara kredibilitet kako kod kupaca tako i kod dobavljača. Taj kredibilitet znači ozbiljnost i povjerenje, a certifikat ISO 9001 to potvrđuje.
ISO sustav - temelj tržišnog povjerenja

ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom je temelj povjerenja koje dajemo na tržište i koje nas određuje, dokaz dobre poslovne prakse i obećanje da ćemo, ukoliko do pritužbe kupca dođe, znati to riješiti dostojanstveno i na obostrano zadovoljstvo.

Cilj i svrha implementacije ISO 9001 norme, sustava upravljanja kvalitetom:

zahtjevi klijenata (zadovoljstvo i zadržavanje ključnih klijenata, dobivanje novih klijenata, broj i narav reklamacija klijenata)
Optimizacija sustava organizacije (udio internih grešaka i propusta, rokovi, reklamacije prema dobavljačima, smanjenje utroška resursa po jedinici proizvoda/usluge, povećanje produktivnosti)
Stalno poboljšavanje svih procesa, uz ispunjenje propisanih zahtjeva norme uz stalnu kontrolu i nadzor
Certifikat ISO 9001 (Certifikat je tek formalna društvena potvrda za postizanje istinskekvalitete vlastitog sustava upravljanja kvalitetom, usavršavanje vlastitih procesa i pružanje sve boljih proizvoda i /ili usluga)
Kontinuirano poboljšanje (KAI-promjena, ZEN-dobro):zadovoljstvo klijenata, oprema, metode, materijali, produktivnost, timski rad, suradnja uprave i zaposlenika

Prednosti ISO sustava

Tvrtke koje se odlučuju za uvođenje i certificiranje ISO 9001: 2008 sustava upravljanja kvalitetom postavljaju si za osnovni cilj povećanje kvalitete i učinkovitosti svojih procesa. Ukratko rečeno postoji nekoliko razloga zašto uvesti i certificirati vlastiti ISO 9001 sustav.
1. Povećanje prihoda

Preko 60 % tvrtki koje su certificirale vlastiti ISO sustav upravljanja kvalitetom imaju poboljšane financijske rezultate i veću produktivnost u odnosu na ostale.Stroga kontrola procesa je usmjerena na dosljednost izvedbe i ima za rezultat manje otpada, škarta ili grešaka. Kvaliteta proizvoda ili usluga se kontinuirano mjeri odgovarajućim postupcima koji će osigurati trenutne korektivne akcije u slučaju pojave grešaka. Budući da su napori usmjereni na kvalitetu proizvoda/usluge prije isporuke ili realizacije, to utječe na smanjenje naknadne dorade i na uklanjanje mogućnosti reklamacija kupaca. Ovo smanjenje povećava povjerenje kupaca i povećanje poslovanja. Druga prednost sustava upravljanja kvalitetom uključuje pravilno upravljanje rizicima i troškovima projekta, i identifikaciju razvojne perspektive. To dovodi do povećanja tržišnog udjela i ugleda i sposobnosti da se reagira na prilike industrije. Sustav upravljanja kvalitetom naglašava pitanja koja se odnose na upravljanje operacijama. To potiče česte interakcije između odjela ili timova, te promiče sklad.
2. Bolje zadovoljstvo zaposlenika

Jasno definirane uloge i odgovornosti, pa kada je i samo dvoje zaposlenih, uspostavljanje sustava obuke, ne samo da utječu na kvalitetu već i na ukupni uspjeh tvrtke. Sustav utječe na bolje uspostavljanje unutarnje komunikacije među zaposlenima. Podiže se motivacija i potiče se timsko rješavanje problema.
3. Međunarodno priznanje

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je priznata u svijetu kao autoritet upravljanja kvalitetom.

ISO certifikati su odličan način kako bi unaprijedili svoj poslovni ugled i otvoriti nova tržišta. Oni su pisani od strane stručnjaka industrije i priznati u svijetu kao mjerilo kvalitete. Primjenjivo za tvrtke svih veličina ili sektora, ISO certifikati su posebno vrijedna stavka u natječajima.
4. Činjenični pristup donošenju odluka

ISO sustav upravljanja kvalitetom dolazi s nizom jasnih zahtjeva u vezi procesa i nadzora. Ove upute će olakšati donošenje odluka i prikupljanje informacija na temelju činjenica.
5. Poboljšanje odnosa s dobavljačima

Jedan od ključnih zahtjeva ISO norme su obostrano korisni odnosi s dobavljačima. Kako bi se osigurala najviša kvaliteta inputa za svoje usluge i /ili proizvode, dobavljače treba pažljivo pratiti. Temeljita procjena novih dobavljača prije nego što su promjene koje su napravljene također je dio procesa. ISO certifikat stvara povjerenje među partnerima u poslovnom odnosu, i veliki broj tvrtki isključivo bira dobavljače sa ISO certifikatom.
6. Učinkovita i strukturirana dokumentacija

Dokumentiranost svih procesnih aktivnosti propisuje dosljednost u provođenju aktivnosti na jedinstveni način. Zapisi su dokaz o provedenome. Dosljednost smanjuje prostor za pogreške. Strukturiranje je uvođenje reda među dokumentaciju, olaškava snalaženje i korištenje.
7. Zadovoljstvo kupaca

Univerzalno prihvaćanje ISO standarda je temelj za izgradnju povjerenja klijenata. Veći fokus na zahtjeve kupaca i službu za korisnike i zaposlenici postaju osjetljiviji na potrebe klijenata. Sustav jamči da će novi i postojeći proizvodi i usluge zadovoljiti kupce. Kvaliteta postaje mjerljiva i pod nadzorom. Značajno se umanjuju pritužbe i reklamacije, jer su zahtjevi za kvalitetu prije isporuke jasni i izraženi, te poznati svima kroz procese realizacije proizvoda ili usluge. Postizanje zadovoljstva kupaca je veliko postignuće za organizaciju, koje će pomoći u pozicioniranju na tržištu, odnosno povećanju tržišnog udjela. Certifikat ISO 9001 stvara povjerenje kupaca.

4.12.2014.
Marijana Staneković

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.